Zaloguj się

Podaj email i hasło, aby zalogować się do panelu zarządzania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW AUTORYZOWANYCH DEALERÓW/AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW SERWISOWYCH NALEŻĄCYCH DO SIECI VOLKSWAGEN GROUP POLSKA

(Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO))

Ponieważ jesteś pracownikiem sieci Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych danej marki, tj. VW, VW Dostawcze,Škoda, SEAT, CUPRA, których przedstawicielem w Polsce jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. (VGP) – my – VGP informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe i w związku z tym podajemy poniżej informacje dotyczące zasad tego przetwarzania.

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP). Dane do kontaktu oraz realizacji Twoich praw: adres (jw.), e-mail: daneosobowe@vw-group.pl.

zobacz więcej